PR-CBK
NVT Navegantes, SC, Brazil
07/julho/2018
Gulfstream G450
PR-CBK (cn 4342)
Icon Aviation